Profil

Parę słów o mnie

Urodziłam się w Warszawie. Uzyskałam tytułem Magistra Sztuki w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej – dzisiejszym Uniwersytecie – im. F. Chopina w Warszawie. Jako flecistka –kameralistka, solistka i pedagog w szkolnictwie muzycznym – pracowałam kolejno w Warszawie (do 1981), Meksyku (1981-1985), Grecji (1985-2011) i na Cyprze (2011-2012). Równolegle, przez te wszystkie lata, zajmowałam się malarstwem, uczestnicząc w wielu wystawach indywidulanych i zbiorowych. Od 2012 roku mieszkam i tworzę w Warszawie.

Od dziecka te dwie dziedziny sztuki towarzyszyły mojemu życiu. Równolegle do studiów klasycznej muzyki „studiowałam” z wolnej stopy malarstwo. Być może, taka forma studiów spowodowała, że kierując się instynktem, a nie tym co wolno lub nie, potrafię nadać moim obrazom oryginalność i autentyczność.

Malarstwo to zaspokojenie mojej głębokiej, osobistej potrzeby przekazania zbieranych inspiracji życiowych, emocji i zatrzymanych chwil. Moje obrazy są kontynuacją mojego życia muzycznego, przejściem z roli „odtwórcy” do roli „twórcy”, gdyż traktuję je jako moje kompozycje. Prezentując własną twórczość na wernisażach, czuję się podobnie jak podczas własnego recitalu, a jeśli to, co robię, podoba się odbiorcom, jeśli choć trochę czują to, co ja, mam wielką satysfakcję i poczucie spełnienia.

Zapraszam do zapoznania się z moją twórczością.